Yazılar

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi

Yenidoğan döneminden erişkinliğe kadar olan çocukluk çağına ait (0-17 yaş), doğumsal ve/veya edinsel solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerini ilgilendiren cerrahi hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayan bir bilim dalıdır. Çocuklar, hiçbir zaman erişkinlerin küçültülmüş bir hali değildir. Çocukluk çağının kendine has fizyolojisi ve hastalıkları vardır. Çocukluk çağında görülen hastalıklar, dönemlere göre farklı özellikler göstermektedir. Bu hastalıkların tanı ve tedavisi çocuğun gelişimi, fizyolojisi ve psikolojisi göz önüne alınarak yapılmalıdır. Cerrahi yaklaşım gerektiren hastalıklar ise ilgili konulara özgü tanı ve tedavi yöntemlerini belirleyen ve uygulayan Çocuk Cerrahları tarafından değerlendirilmeli ve gerçekleştirilmelidir. Çocukluk çağında yapılan bir cerrahi müdehalenin sonuçlarını, hastalar bir ömür boyu üzerlerinde taşırlar. Bu yüzden tüm bu müdehaleler; uzun ve meşekkatli bir eğitimden geçen, en disiplinli ve en modern tedavi tekniklerini öğrenen, insiyatif alıp çok kısa bir sürede en ideal tedaviyi uygulayabilen iyi yetişmiş Çocuk Cerrahları tarafından yapılmalıdır. Çocuk Cerrahisi Bilgilendirme Başlıkları: Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları

 • Yemek borusunun doğumsal yokluğu, gelişimsel hataları ve soluk borusu ile ilişkisi
 • Doğumsal mide, duodenum (oniki parmak barsağı), ince barsak ve kalın barsağın yokluğu veya tıkanıklığı
 • Diyaframın olmamasına bağlı barsakların göğüs kafesinde yer alması ve akciğerlerin yetersiz gelişimi (Konjenital Diafragma Hernisi)
 • Doğumsal makat darlığı veya yokluğu (Anorektal malformasyonlar)
 • Prematürelik ve buna bağlı gelişen hastalıkların cerrahi tedavisi
 • Karın duvarının olmamasına bağlı barsakların karın dışında yer alması (Omfalosel ve Gastroşizis)
Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları
 • Yemek borusunun (ösofagus) darlıkları, yanıcı ve yakıcı madde içimine bağlı oluşan hastalılar (Korozif Ösofajit)
 • Mide darlık, tıkanıklık ve ülser hastalığı
 • Gastroözofagial reflü hastalığı (GER) ve komplikasyonları
 • İnce barsakların tıkanıklığı, polip hastalığı, inflamatuar barsak hastalıkları
 • Apendisit
 • Doğumsal barsak sinirlerinin gelişim bozukluğuna bağlı megakolon (genişlemiş kalın barsak) (Hirschprung Hastalığı)
 • Kabızlık, makatta çatlak ve fistül oluşumu
 • Ergenlerde hemoraid ve cerrahisi
 • Kasık fıtığı, göbek fıtığı
 • Karaciğer kist, abse ve tümörleri
 • Safra yollarının doğumsal yokluğu, kistik genişlemesi ve taş hastalığı
 • Pankreas kistleri ve tümörleri
 • Dalak hastalıkları ve kan kastalıklarında dalak çıkarılması
Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları
 • Doğumsal akciğer hastalıkları, kistleri
 • Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen abse ve ampiyemin tedavisi
 • Soluk borusunun doğumsal hastalıkları
 • Soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve bronkoskopik girişimler
 • Pnömotoraks, hemotoraks
 • Göğüs kafesinin deformiteleri (kunduracı göğüs, güvercin göğüs)
Çocuklarda Travma
 • Trafik kazaları
 • Düşme, darp ve buna benzer genel vücüt travmaları
 • Hırpalanmış çocuk sendromu
 • Kesici, delici, karın, göğüs travmaları
Çocukluk Çağında Kanser Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri
 • Böbrek tümörleri
 • Sinir elemanları kaynaklı tümörler
 • Yumuşak doku tümörleri
 • Lenf bezi tümörleri
 • Karaciğer tümörleri
 • Akciğere yayılan tümörlerin cerrahi tedavisi
 • Over, testis (yumurtalık) tümörleri
 • Diğer organlara ait tümörler
Hormonal Hastalıkların Cerrahi Tedavisi
 • Tiroid bezi (guatr) hastalıkları
 • Pankreas hastalıkları
 • Böbrek üstü bezi hastalıkları
Çocuklarda Baş Boyun Cerrahisi
 • Boyun kitleleri
 • Doğumsal boyun kistleri ve sinüsleri
Yanık
 • Yanıkların ayaktan ve yatıralarak her türlü tedavisi
Çocuk Ürolojisi Bilgilendirme Başlıkları: Boşaltım Sistemi ve Üreme Organlarına ait Cerrahi Hastalıklar
 • Böbrek kistleri, tümöreleri ve taş hastalığı
 • Böbrek üreter bileşke darlıkları (UPJ darlığı)
 • Üreter mesane bileşke darlıkları (UVJ darlığı)
 • Üreter genişlemesi, taşları
 • Vezikoüreteral reflü (VUR) (İdrarın mesaneden üretere geri kaçışı)
 • Mesane enfeksiyonları, taş hastalığı
 • Karın ön duvarının oluşmamasına bağlı mesanının karın dışına açılması (Ekstrofia Vesika)
 • Erkek çocuklarda üretranın alta açılması (hipospadias) (peygamber sünneti)
 • İnmemiş testis, hidrosel, spermatik kordon kisti
 • Epididimoorşit (testis iltihabı), balanit -postit (sünnet derisi iltihabı) ve prostatit gibi enfeksiyonlar
 • Sünnet
 • Kız çocuklarda over (yumurtalık) kistleri, torsiyonu
 • Hymenin (kızlık zarı) kapalı olması, labial yapışıklıklar
Çocuk Cerrahisinde ve Çocuk Ürolojisinde Tanı ve Tedavi Yöntemleri
 • Laparoskopik girişimler
 • Endoskopik girişimler
 • Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi
 • Kolonoskopi, rektoskopi, anoskopi
 • Sisitoskopi, üreteroskopi
 • Bronkoskopi
 • Ürodinamik incelemeleri
 • Sistomerti
 • Üroflovmetri
 • Motilite çalışmaları
 • Özofgus manometrisi
 • Anal manometri
 • pH metre çalışmaları (GER tanısı)